Varmelagringseffekt

Hulldekkeelementene virker temperaturutjevnende og gir mindre temperatursvingninger enn lette etasjeskiller.

KLIMAET INNENDØRS
BLIR BEHAGELIG

DETTE GIR REDUSERTE
KONSTNADER TIL OPPVARMING
OG / ELLER AVKJØLING AV BYGGET