Om oss

Elementfabrikken i Kjøpsvik ble etablert i 1978.

Vi produserer årlig ca 75.000 m2 hulldekkeelementer til det Nord-norske markedet pr. år. Med nytt og moderne utstyr sikrer vi god produktkvalitet.

Fabrikken har stabile og velkvalifiserte medarbeidere.

Fabrikken er godkjent for klasse D.E. av kontrollrådet for betongprodukter.
Vi har et velegnet og godt kvalitetssikringssystem som ivaretar kravene til riktig utførelse i alle ledd. Anlegget er utstyrt med to sementsiloer og seks oppvarmede tilslagssiloer.
Spørsmål vedrørende kapasitet og kvalitetssikring rettes gjerne direkte til fabrikken.

Et naturlig valg

Montasjebygging med betongelementer er en moderne og rasjonell måte å bygge på.

Prefabrikering av betongelementer korter ned byggetiden og gir god økonomi. Betongelementer kan utformes til en mengde formål. Det har elementbransjen "vist" gjennom flere år. Nordland Betongelement AS har spesialisert seg på produksjon av Hulldekke-elementer. I samarbeid med andre leverer vi også komplette elementløsninger.

Foruten solid erfaring og et bredt produktspekter, driver vi en kontinuerlig produktutvikling, både i samarbeide med våre leverandører, konstruktører og i form av omfattende egen nyutvikling.

Dette setter oss i stand til å ligge i forkant av utviklingen samtidig som vi er en problemløser under byggeprosessen. Kvalitetssikring er et nøkkelbegrep og våre produkter oppfyller de strengeste krav.

Vår salgsorganisasjon dekker hele Nord-Norge, samtidig som vi utvider våre kontakter i Midt-Norge.

Vi legger vekt på å være tilgjengelig i markedet, både med produkter, rådgiving og informasjon.

Vi i Nordland Betongelement legger stor vekt på produktkvalitet og leveransepålitelighet - det er viktig for våre kunder.

Det er på bakgrunn av dette at Nordland Betongelement er et "naturlig valg"!