LYDISOLERING

Lydisolerende egenskaper avhenger av masse og stivhet. Lydisolasjon i massive dekkekonstruksjoner øker med flatevekten. Spennarmerte hulldekker gir noe bedre lydisolering enn slakkarmerte betongdekker med samme flatevekt.

Dette er med på å øke trivselen og attraktiviteten for beboerne,
som igjen kan gi høyere leieinntekter.

TUNGE KONSTRUKSJONER HAR GODE
STØYDEMPENDE EGENSKAPER