Utsparinger

Største tillatte utsparinger i hulldekker.
Utsparingene bør legges i kantsonen.
I midtsonen svekkes elementene unødig mye.