Åpenhetsloven – hva er det?

 

 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Denne har til hensikt til å bidra til at vi – og våre leverandører – skal bidra til å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter.

 

 

Vi har kartlagt våre leverandører for å identifisere eventuelle negative påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

 

Henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan rettes til: nbe@nbe.as