Hulldekker

  • Prefabrikkerte betongelementer er en moderne måte å bygge på.
  • Hulldekker er et plant dekke-element i ulike dimensjoner som er velegnet i alle typer bygg.
  • Dekkene har en mondulbredde på 1200 mm og høyder fra 200 til 500 mm
  • Har stor spennvidde med liten bygghøyde
  • lengder, utsparinger, etc. tilpasses kundens behov.
  • Kort byggetid

NBE ER ENEFORHANDLER AV STÅLBÆRESYSTEMET I TRØNDELAG OG NORD-NORGE