Oppbøyning av forspente elementer

De mest brukte dekkeelementer har forspent armering som gir oppbøyning av elementene midt i spennet. Normal nedbøyning skjer over tid og reduserer etter hvert overhøyden.

Sprang mellom naboelementer på grunn av ulik oppbøyning kan ofte utjevnes (f.eks. ved stempling) før fugeutstøping finner sted.

Det er spesielt viktig å være oppmerksom på mulige høydesprang mellom dekker med motsatte spennretninger. Dette gjelder særlig for dekker med opplegg på stålbjelker og slakkarmerte bjelker, da disse har nedbøyning motsatt dekkets oppbøyning.