STÅLBÆRESYSTEMET SWT

SWT-systemet er mindre plasskrevende sammenlignet med andre konvensjonelle løsninger. Søylene kan gjøres slankere og bjelkene kan skjules i bjelkelaget/betongdekke.

Anvendelse av SWT-bjelker medfører ingen lydisoleringsproblemer, da disse kan sammenlignes med massivt betong.

SWT-systemet oppfyller brannklasse R90 uten ekstra brannisolering.