BRANNMOTSTAND

De flest bygg har brannkrav til etasjeskiller.

Betong har evnen til å absorbere varme og virke selvisolerende ved temperaturpåvirkning. På bakgrunn av dette er betong ansett som det beste konstruksjonsmaterialet når det gjelder brannmotstand.

Hulldekkeelementene leveres i brannmotstandtid fra 30 til 120 minutter, avhengig av elementtype, uten behov for fordyrende brannbeskyttelse.

Brannklasse kan økes ytterligere ved konstruktive tiltak.