Dokumentasjon

Målsetting:

  • NBE skal fremstå som det beste og naturlige valg av betongelementleverandør i Nord-Norge.
  • NBE skal levere elementer av riktig kvalitet og til rett tid.
  • Kunden skal bli godt mottatt og oppfulgt.
  • Vi skal holde det vi lover samtidig som vi skal ha et enkelt og funksjonelt kvalitetssystem.

Strategier:

  • Ansatte på alle nivåer skal ta ansvar for at kvalitetspolitikken blir gjennomført.
  • NBE sitt system tilfredsstiller ISO 9001 sine krav, og samtidig sikrer styring på alle aktiviteter som påvirker kvaliteten.
  • Vi etterstreber kontinuerlig forbedring og utvikling for å hele tiden kunne være konkurransedyktig.
  • Alle ansatte skal ha nødvendig kompetanse/opplæring for at rett kvalitet på eget arbeid blir gjort.
  • Totalproduktet som blir levert skal tilfredsstille kundens behov, eller overstige deres forventninger.
  • Med et godt HMS arbeid ønsker vi en sikker og trygg arbeidsplass.