Opplegg og mellomlegg

Hulldekker bør ha minst 100 mm teoretisk oppleggslengde på betong og 80 mm på stål.

Mellom legg på opplegg senterer vertikallaster, hindrer kantskader og utjevner trykkspenninger.