Langtidsdeformasjoner og nedbøyninger

Lange, slanke dekker får langtidsdeformasjoner.

Skillevegger som føres helt oppunder dekkekonstruksjoner bør derfor utføres med et kompressibelt sjikt som kan ta opp forventet nedbøyning, slik at vegger og underliggende konstruksjoner ikke påføres skade.