Dimensjonering

Lange spenn gir store søylefrie arealer som igjen gir stor fleksibilitet ved bruksendring.

For utfyllende informasjon: http://www.betongelement.no/betongbok/default.asp

Lastediagram

Dette diagrammet er kun veiledende, korrekt dimensjonering gjøres av fabrikk.