Biltransport

Hulldekkelementene plasseres på strø på bilene. Strøene skal ligge ved enden av elementene, om ikke annet er avtalt.
Strøene må være dimensjonert i forhold til løfteutstyret som skal benyttes på byggeplassen.

Overheng på hulldekkelementene tillates bare etter avtale.
Lasten skal sikres forsvarlig.
Det forutsettes at det er god, kjørbar adkomst fram til losseplassen.

Alle strø i en stabel må ligge rett over hverandre
Løftepunkt max 80 cm fra endene av elementet

Båttransport

Hulldekkelementene plasseres på solide bunnstrø i båten.
Dersom flere stabler står ved siden av hverandre, må det sørges for god stempling mellom stablene.

Strøene må være dimensjonert i forhold til losseutstyret.
Elementene må stemples på en slik måte at de ikke kan forskyve seg i noen retninger.
Overheng tillates kun etter avtale.

Alle strø i en stabel må ligge rett over hverandre.

Lagring

Hulldekkelementene skal generelt lagres på strø som er plassert ved enden av elementene. Når elementene skal lagres med utkraging er dette envist fra frabrikken.

Det må påsees at underlaget er fast og jevnt, slik at setninger unngås. Bunnstrø må ligge i vater. Det er et absolutt krav at alle strø i en stabel ligger nøyaktig rett over hverandre. Høye stabler bør unngås. Påse at drenshullene under elementene er åpne under lagringen

Løft

Hulldekkelementene skal generelt løftes ved endene. Elementene må bare løftes med dertil egnet utstyr, som er korrekt dimensjonert. Når det benyttes stropp til løfting av hulldekkelementer er det viktig å påse at det brukes lange nok stropper, slik at vinkelen mellom element og stropp ikke blir mindre enn 60°.


Der det benyttes løfteutstyr som er utleid fra NBE skal det kontrollers at ALLE bolter og låsesplinter er på plass, da disse kan forskyve seg og falle ut under transport.

Ved løfting med gaffel og åk, må det benyttes spesielle gafler som er beregnet for hulldekker. Åket må være så langt at gaflene henger loddrett ned ved løftepunktene. Sikkerhetskjettingen som går under hulldekkene skal festes FØR elementet forlater bilen, og ikke fjernes før elementet er i posisjon over opplegget. Ved bruk av gafler kan elementene legges tett sammen.

Ved løfting med gripesaks/kliper og åk må det benyttes spesiallagde kliper for hulldekker. Åket må være så langt at klipene henger loddrett ned ved løftepunktene.
Ved bruk av kliper kan ikke elementene legges tett sammen. Elementer som skal lagres med overheng, må løftes på anvist sted. Kontrollere at spor og element er feilfri i klypesonen. Påse at klipene faller skikkelig på plass langs sporet i siden av elementet. Unngå hvis mulig å svinge elementet over personell, kran, biler eller annet materiell.