Spennarmerte hulldekker

Hulldekker har en stor del av markedet for etasjeskillere i betongelementbygg. Hulldekker er også mye brukt i bygg med hovedkonstruksjon av stål og plasstøpt betong.

Spennarmerte hulldekker klarer store spennvidder med liten byggehøyde, og kan armeres for mindre utkraginger.

Dekkene har modulbredde 1200 mm og høyder fra 200 til 420 mm.

De vanlige krav til lydisolasjon tilfredsstilles.

Hulldekkene reduserer behovet for himlinger og kan males direkte, uten eller med begrenset behov for sparkling.

Kanalene kan brukes til fremføring av El- og VVS-installasjoner.