Utsparinger og utvekslinger

Store utsparinger bør utføres ved produksjon av elementene idet det kan medføre tilleggsarmering både i lengde- og tverretning.

Alle mindre sirkulære utsparinger opptil ca. 200 mm tas ved kjerneboring etter montasje. Dette sparer varianter, gir mindre skader på elementene og reduserer etterarbeid.

Det er mulig å veksle ut hele elementbredden ved hjelp av vekseljern.