Varmelagringseffekt

Hulldekkeelementene virker temperaturutjevnende og gir mindre temperatursvingninger enn lette etasjeskiller.

KLIMAET INNENDØRS
BLIR BEHAGELIG

varme.jpg

DETTE GIR REDUSERTE
KONSTNADER TIL OPPVARMING
OG / ELLER AVKJØLING AV BYGGET

Nordland Betongelement AS
Industri vn.10
8590 Kjøpsvik

e-post: nbe@nbe.as

Tlf: 75 77 53 00
Lager: 41 62 89 18


Fakturaadresse:
Svein@nbe.as