Text

Utsparinger og utvekslinger


Store utsparinger bør utføres ved produksjon av elementene idet det kan medføre tilleggsarmering både i lengde- og tverretning.


Alle mindre sirkulære utsparinger opptil ca. 200 mm tas ved kjerneboring etter montasje. Dette sparer varianter, gir mindre skader på elementene og reduserer etterarbeid.


Det er mulig å veksle ut hele elementbredden ved hjelp av vekseljern.

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon