STÅLBÆRESYSTEMET SWT

SWT-systemet er mindre plasskrevende sammenlignet med andre konvensjonelle løsninger. Søylene kan gjøres slankere og bjelkene kan skjules i bjelkelaget/betongdekke.

Anvendelse av SWT-bjelker medfører ingen lydisoleringsproblemer, da disse kan sammenlignes med massivt betong.

SWT-systemet oppfyller brannklasse R90 uten ekstra brannisolering.

swt.jpg

logo swt.jpg

Nordland Betongelement AS
Industri vn.10
8590 Kjøpsvik

e-post: nbe@nbe.as

Tlf: 75 77 53 00
Lager: 41 62 89 18


Fakturaadresse:
Svein@nbe.as