Text

Montasje


Hulldekkelementene løftes i henhold til valgt metode.
Elementene plasseres så nær endelig posisjon som mulig.
Modulbredden 1200 mm. Dette gir teoretisk fugebredde mellom elementene på 3-6 mm.


Normalt legges neoprenband på 30 x 3 mm på opplegget før elementene plasseres. Ved bruk av gafler legges elementene på sin endelige plass. Plasseringsavvik justeres med spett eller jekktalje. Overhøyden må kontrolleres. Ved avvik utjevnes forskjellene ved nedlessing eller stempling.

Det er viktig at oppleggene er plane, jevne og parallelle.


Større ujevnheter må utjevnes før montasje. Vridning av elementene kan føre til brekkasje.

Elementene monteres i de monduler og på rett plass som er angitt på tegning.

Text

Fuging, utstøping og sparklingFugene mellom elementene skal normalt utstøpes så snart som mulig etter montasje. Fugene støpes ut med 1:3 mørtel, med tungtflytende konsistens. Fugemørtelen bør beskyttes mot uttørkning. Dekket må ikke belastes før fugemørtelen har oppnådd forskrevet fasthet.


Utstøping av utsparing, ender o.l. skjer fortrinnsvis etter fuging. Ved utstøping i huller stoppes betongen på ønsket sted med isoporsteng eller lokk av plast.


Hulldekker kan benyttes uten sparkling.
Dersom en ønsker jevnere flater, kan overflaten sparkles med selvutjevnende sparkelmasse i tykkelser fra 4 - 25 mm

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon