Text

MILJØVENNLIG BYGGEMETODE


For en gitt bæreevne vil hulldekker kreve 40% mindre betong og 50% mindre stål enn det behovet ville vært ved et plasstøpt dekke.


For en gjennomsnittelig leilighet betyr dette en besparelse på 14,4 tonn betong og 275 kg stål!

Det er lite fuktighet i prefabrikkerte hulldekker, lange tørkeperioder elimineres samt at man unngår fuktig inneklima.


VED Å BENYTTE BETONGELEMENTER REDUSERES AVFALLSMENGDEN

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon