MILJØVENNLIG BYGGEMETODE

For en gitt bæreevne vil hulldekker kreve 40% mindre betong og 50% mindre stål enn det behovet ville vært ved et plasstøpt dekke.

For en gjennomsnittelig leilighet betyr dette en besparelse på
14,4 tonn betong og 275 kg stål!

miljo.jpg

Det er lite fuktighet i prefabrikkerte hulldekker, lange tørkeperioder elimineres samt at man unngår fuktig inneklima.

VED Å BENYTTE BETONGELEMENTER
REDUSERES AVFALLSMENGDEN

Nordland Betongelement AS
Industri vn.10
8590 Kjøpsvik

e-post: nbe@nbe.as

Tlf: 75 77 53 00
Lager: 41 62 89 18


Fakturaadresse:
Svein@nbe.as