LYDISOLERING

Lydisolerende egenskaper avhenger av masse og stivhet. Lydisolasjon i massive dekkekonstruksjoner øker med flatevekten. Spennarmerte hulldekker gir noe bedre lydisolering enn slakkarmerte betongdekker med samme flatevekt.

Dette er med på å øke trivselen og attraktiviteten for beboerne,
som igjen kan gi høyere leieinntekter.

lydiso.jpg

TUNGE KONSTRUKSJONER HAR GODE
STØYDEMPENDE EGENSKAPER

Nordland Betongelement AS
Industri vn.10
8590 Kjøpsvik

e-post: nbe@nbe.as

Tlf: 75 77 53 00
Lager: 41 62 89 18


Fakturaadresse:
Svein@nbe.as