Dimensjonering

Lange spenn gir store søylefrie arealer som igjen gir stor fleksibilitet ved bruksendring.

For utfyllende informasjon: http://www.betongelement.no/betongbok/default.asp

Lastediagram

lastedia.gif

Dette diagrammet er kun veiledende, korrekt dimensjonering gjøres av fabrikk.

Nordland Betongelement AS
Industri vn.10
8590 Kjøpsvik

e-post: nbe@nbe.as

Tlf: 75 77 53 00
Lager: 41 62 89 18


Fakturaadresse:
Svein@nbe.as