BRANNMOTSTAND

De flest bygg har brannkrav til etasjeskiller.

Betong har evnen til å absorbere varme og virke selvisolerende ved temperaturpåvirkning. På bakgrunn av dette er betong ansett som det beste konstruksjonsmaterialet når det gjelder brannmotstand.

Hulldekkeelementene leveres i brannmotstandtid fra 30 til 120 minutter, avhengig av elementtype, uten behov for fordyrende brannbeskyttelse.

Brannklasse kan økes ytterligere ved konstruktive tiltak.
BETONG BRENNER IKKE!

Nordland Betongelement AS
Industri vn.10
8590 Kjøpsvik

e-post: nbe@nbe.as

Tlf: 75 77 53 00
Lager: 41 62 89 18


Fakturaadresse:
Svein@nbe.as