Hulldekker

  • Prefabrikkerte betongelementer er en moderne måte å bygge på.

  • Hulldekker er et plant dekke-element i ulike dimensjoner som er velegnet i alle typer bygg.

  • Dekkene har en mondulbredde på 1200 mm og høyder fra 200 til 400 mm

  • Har stor spennvidde med liten bygghøyde

  • lengder, utsparinger, etc. tilpasses kundens behov.

  • Kort byggetid

NBE ER ENEFORHANDLER AV STÅLBÆRESYSTEMET

logo swt.jpgI TRØNDELAG OG NORD-NORGE

Nordland Betongelement AS
Industri vn.10
8590 Kjøpsvik

e-post: nbe@nbe.as

Tlf: 75 77 53 00
Lager: 41 62 89 18


Fakturaadresse:
Svein@nbe.as