Text

5. KRYSSREFERANSER

Text
NS-ISO 9001KvalitetshåndbokKS-dok
4.1 Ledelsens ansvar
4.2 Kvalitetssystemet
4.3 Kontraktgjennomgåelse
4.4 Styring og utvikling av konstruksjon
4.5 Dokument og datastyring
4.6 Innkjøp
4.7 Produkter levert av kunde
4.8 Produktidentifikasjon og sporbarhet
4.9 Prosesstyring
4.10 Kontroll og prøving
4.11 Kontroll-, måle- og prøvingsstatus
4.12 Kontroll og prøvingsstatus
4.13 Avviksbehandling
4.14 Korrigerende og forbyggende tiltak
4.15 Håndtering, lagring, pakking og levering
4.16 Registreringer
4.17 Interne kvalitet revisoner
4.18 Opplæring
4.19 Ettersyn
4.20 Statiske teknikker

Kap.2.1 - 2.2, 4.1
Kap.1.1 - 1.4, 4.2
Kap.4.3
Kap.4.4

Kap.4.5
Kap.4.6
Kap.4.7
Kap.4.8


Kap.4.9
Kap.4.10
Kap.4.11
Kap.4.12
Kap.4.13
Kap.4.14


Kap.4.15
 
Kap.4.16
Kap.4.17
Kap.4.18
Kap.4.19
Kap.4.20

Kap. 001 - 012
Kap. 021 - 023
Kap.031 - 035
Kap.041 - 043


Kap.051
Kap.061 - 062
 
Kap.071 - 072
Kap.081 - 088
Kap.091 - 093
Kap.101 - 102
Kap.101 - 111
Kap.111 - 113
Kap.121
Kap.131 - 133
NBE-hefte nr:
1,3 og 5
Kap.141
Kap.151 - 158
Kap.161,
opplæringspermen

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon