1.1 GENERELT

Elementfabrikken i Kjøpsvik ble etablert i 1978.

Fabrikken ligger ved dypvannskaia i Kjøpsvik i Nordland Fylke. Avstand langs vei til Narvik er ca. 10 mil.

Nordland Betongelement A/S er godkjent av Kontrollrådet for betongprodukter i klasse D og E. Fabrikken har stabile og velkvalifiserte medarbeidere.

Dagens kapasitet er på ca. 60 000 m² hulldekke pr. år. Utstyr og maskiner er relativt nytt og av tidsmessig riktig kvalitet.

Kapasiteten på ferdig betong er ca. 60 m³ pr. time. Anlegget er utstyrt med to sementsiloer og fem oppvarmede tilslagssiloer, som også er forsynt med stim om nødvendig.

God økonomistyring sikrer bedriften, dens samarbeidspartnere og kundene trygge arbeids- og leveringsbetingelser.

Vi har et velegnet og godt kvalitetssikringssystem som ivaretar kravene til riktig utførelse i alle ledd.

1.3 FORMÅL OG BRUK

Hovedformålet med kvalitetshåndboken er å gi en systematisk beskrivelse av kvalitetssystemet med basis i NBE's kvalitetsmålsetting/-politikk.

Kvalitetshåndboka skal dekke både interne og eksterne behov. Den skal brukes som opplærings- og oppslagsbok internt i bedriften, samt den skal være et dokument ovenfor eksterne kunder, oppdragsgivere, myndigheter og sertifiseringsorganer som viser hvordan NBE har bygget opp kvalitetssikringssystemet sitt.

1.2 KVALITET

Denne kvalitetshåndboka beskriver NBE sitt overordnede styringssystem. Det har som mål hindre feil og ulykker, sikre at alle produkter som bedriften leverer oppfyller gjeldende krav.

Dette vil vi oppnå ved å bruke gjennomtenkte prosedyrer og rutiner til styring av alle produksjonsrelaterte aktiviteter. Systemet skal sikre at de krav som er gitt av myndighetene, Kontrollrådet for betongprodukters bestemmelser og Norsk Standard NS-ISO-9000 serien skal oppfylles. Styringsdokumentet er bygd opp etter kravstandarden NS-ISO-9001.

Vi oppfatter kvalitetsbegrepet å ha vid betydning ut over samsvar med krav. Det omfatter også helse, arbeidsmiljø, sikkerhet, oppdatering og skolering av personell.

Målet med kvalitetsarbeidet er å skape en bedrift der våre produkter gir fornøyde kunder, og hvor vi gjennom målbevisst arbeid unngår, eller i en tidlig fase reduserer feil og uforutsette problemer.

1.4 DISTRIBUSJON

Kvalitetshåndboken skal være lett tilgjengelig for alle ansatte.

Alle kunder,oppdragsgivere, myndigheter eller sertifiseringsorganer som har ønske om å få et eksemplar av denne håndboken, skal få tildelt dette.

Alle utdelte eksemplar av kvalitetshåndboken skal nummereres og registreres for eventuell senere oppdatering. Unummererte regnes som engangsinfo, og vil følgelig ikke bli oppdatert.

Ugyldige deler av håndboken skal tilbakekalles og makuleres.