KS-håndboken

Kap.1 Innledning

Kap.1.1 Generelt

Kap.1.2 Kvalitet

Kap.1.3 Formål og bruk

Kap. 1.4 Distribusjon

Kap.2 Organisasjonen

Kap.2.1 Kvalitetspolitikk

Kap. 2.2 Organisasjonskart

Kap. 3 Definisjoner

Kap.4 Standardens kvalitetskrav

Kap.4.1 Ledelsens ansvar

Kap. 4.2 Kvalitetssystemet

Kap.4.3 Kontraktgjennomgåelse

Kap.4.4 Styring og utvikling av konstruksjonen

Kap. 4.5 Dokument og datastyring

Kap. 4.6 Innkjøp

Kap. 4.7 Produkter levert av kunde


Kap. 4.8 Produktidentifikasjon og sporbarhet

Kap. 4.9 Prosesstyring

Kap. 4.10 Kontroll og prøving

Kap. 4.11 Kontroll-, måle- og sporbarhet

Kap.4.12 Kontroll og prøvingsutstyr

Kap.4.13 Avviksbehandling

Kap.4.14 Korrigerende og forbyggende tiltak

Kap.4.15 Håndtering, lagring, pakking og levering

Kap.4.16 Registrering

Kap.4.17 Interne kvalitetsrevisjoner

Kap.4.18 Opplæring

Kap.4.19 Ettersyn

Kap.4.20 Statiske beregninger

Kap.5 Kryssreferanser